DARBŲ SAUGA ĮMONĖJE | GAISRINĖ SAUGA | SAUGOS IR SVEIKATOS PASLAUGOS

        Teikiame visas saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos (darbų ir gaisrinė sauga) specialisto paslaugas. Užtikriname, kad jūsų darbų sauga įmonėje atitiktų teisės aktų reikalavimus. Atvykstame į jūsų įmonę, taip pat dirbame nuotoliniu būdu. Konsultuojame visais saugos klausimais, atliekame saugos dokumentų, darbo vietų auditus, naujiname bei ruošiame dokumentacijas. Dirbame pagal nuolatines priežiūros sutartis paskiriant saugos specialistą jūsų įmonei. PAKLAUSKITE MŪSŲ APAČIOJE!

 

Saugos dokumentacija įmonėje

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

Darbų sauga/Gaisrinė sauga įmonėje

Mūsų teikiamos paslaugos jūsų įmonei

!!!Ar žinojote, kad dėl darbų saugos nebuvimo įmonėje yra numatytos bausmės pagal baudžiamąjį kodeksą?:

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas
1.Darbdavys, pažeidęs įstatymuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos darbe reikalavimus, jei dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių.  Tai šis asmuo padarė baudžiamąjį nusižengimą. Asmuo baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 2.Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
LR Baudžiamasis kodeksas, Patv. 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968

Darbų sauga įmonėje kas tai

Gaisrinė sauga įmonėse kas tai

Darbų saugos pažymėjimai

Darbų saugos mokymas ir atestavimas

Atliekame saugos ir sveikatos mokymus pagal visas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas saugos mokymų programas (darbdavių, saugos specialistų, vykdančių tarnybos funkcijas ir kt.):

1.Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
2.Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
3.Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas, Patv. 2017 m. birželio 23 d. Nr. EV-78 “Dėl darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo

Neformalūs pavojingų darbų mokymai

Pavojingų darbų saugos mokymai

Ar žinojote, kad darbų sauga įmonėje yra užtikrinama atliekant tam tikrus veiksmus? Visoms įmonėms yra privaloma atlikti darbų saugos mokymus, jei darbuotojai atlieka pavojingus darbus, pagal LR Vyriausybės patvirtintą pavojingų darbų sąrašą. Neseniai įsigaliojus mokymo ir atestavimo nuostatų pakitimams neformalių mokymų atestacinėje komisijoje jau užtenka tik vieno atestacijos komisijos nario vietoj trijų.
Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 1021100NUTA00001386
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-276DĖL MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2017-06-06, Identifikacinis kodas 2017-09594

Gaisrinės saugos pažymėjimai

Gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas

Įmonių įstaigų ar organizacijų vadovai, atsakingi už gaisrinę saugą asmenys privalo būti apmokyti ir atestuoti (gauti atestavimo žinių pažymėjimą).

Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti gaisrinės saugos mokymą įmonės viduje ne rečiau kaip kas 3 metus? Šio mokymo visi dokumentai ir mokymo teorija yra paruošiami užsisakant bet kurį dokumentų paketą ar įmonės priežiūros paslaugą.

“12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai. Pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).”
Bendrosios Gaisrinės saugos taisyklės, Patv. 2010 m. liepos 27 d. Įsakymu, Nr. 1-223DARBŲ SAUGOS PASLAUGOS
GAISRINĖS SAUGOS PASLAUGOSNUOLATINĖS PASLAUGOSSAUGOS DOKUMENTACIJA


Darbų sauga įmonėje | Gaisrinė sauga | Saugos mokymai | Profesinės rizikos vertinimai

SAUGOS REIKALAVIMAI PRIVALO BŪTI UŽTIKRINTI KIEKVIENOJE ĮMONĖJE